Podział paliw

Paliwa ze względu na pochodzenie dzielą się na

Paliwa ze względu na stan skupienia dzielą się na

Paliwa ze względu na zastosowanie dzielą się na

  • paliwa opałowe (do spalania zewnętrznego); paliwa opałowe stałe (węgiel, koks, drewno) nazywane są często krótko określeniem „opał„;
  • paliwa napędowe (do spalania wewnętrznego).

Oddzielną grupę stanowi paliwo jądrowe.