Zamykanie SENT

1. Po zalogowaniu się na konto najeżdżamy na pole „Katalog e-Usług”. Po rozwinięciu się paska klikamy „e-Przewóz”
Klikamy „Przejdź do zgłoszenia przewozu towaru”


2. Z listy formularzy wybieramy trzecią pozycję od dołu, „Uzupełnienie, Aktualizacja, Zamknięcie, Aanulowanie, Status zgłoszenia przewozu”

3. W pola wpisujemy odpowiednio numer referencyjny, oraz klucz odbiorcy, które znajdują się na dokumentach WZ

4. Pojawią się wszystkie informację związane z dostawą, klikamy pole „Zakończ SENT”.
5. W punkcie 2. zostawiamy zaznaczone pole „Dostawa zgodna ze zgłoszeniem” gdy ilość zamówiona do ilości dostarczonej nie różni się więcej niż 10 %, tj. zamawiamy 1000 litrów, dostawa jest zgodna ze zgłoszeniem gdy dostarczono między 901 a 1099 litrów. W dostarczoną objętość towaru możemy wpisać ilość towaru w 15 st. Celsjusza z dokumentu WZ.
6. W punkcie 5 klikamy w okienko „Oświadczam, że…”. Pojawi się w prawym dolnym rogu okno „zapisz”.