Zmiany legislacyjne dotyczące obrotu paliwami

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym wprowadzeniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (link do projektu ustawy) chcielibyśmy poinformować o nowych obowiązkach, które będą dotyczyły również Państwa.

Nowe regulacje prawne przewidują w szczególności:

  • obowiązkową rejestrację miejsc dostarczenia oleju napędowego (aktualnie dotyczy to wyłącznie paliwa opałowego),
  • przekazywanie stanu liczników urządzeń pomiarowych/odmierzaczy przez stacje paliw,
  • objęcie systemem SENT każdego przewozu paliwa (także dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz bez względu na ilość paliwa w przesyłce),
  • nowe sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych,
  • planowany jest również nowy rejestr miejsc odbioru paliwa oraz interfejs niezbędny dla przesyłania danych o stanach liczników urządzeń przez stacje paliw które wybiorą możliwość ich przesyłania bezpośrednio z POS (point of sale) – terminali stosowanych na stacjach paliw do obsługi transakcji sprzedaży.
  • wprowadzenie tzw. zakładowych stacji paliw ciekłych (także np. dzierżawionych), również kontenerowych – o łącznej pojemności zbiorników co najmniej 2,5 m³, służących do zaopatrywania w paliwa pojazdów, w tym ciągników i maszyn rolniczych, maszyn nieporuszających się po drogach;
  • zgłoszenie ww. stacji do nowopowstałego rejestru pod rygorem nałożenia kary;
  • zmiana progu dopuszczalnej niezgodności pomiędzy ilością towaru zgłoszonego w SENT a ilością faktycznie stwierdzoną w trakcie kontroli;
  • ww. niezgodności powstałe z powodu np. niedokładnie wpisanej ilości przy załadunku, błędnie podanej ilości przez odbiorcę przy rozładunku;
  • kary, nakładane przez Krajową Administrację Skarbową, będą występowały nawet w przypadku jakiejkolwiek literówki.

Aby wesprzeć Państwa w przygotowaniu się do planowanych zmian, możemy pomóc w zakupie wymaganych prawem zbiorników. Większość zmian ma wejść w życie w terminie 12 miesięcy od opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Zapewniamy, że w momencie opublikowania ostatecznej wersji ustawy prześlemy do Państwa kolejne informacje.

Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania dotyczące ww. zmian, prosimy o kontakt z nami pod adresem l.sulewska@arcturus.pl lub pod nr telefonu: 602 696 585.